english   по-русски
Telekomunikācijas pakalpojumi
IP telefonīja
Internets
Tas, par ko kādreiz mēs varējām tikai sapņot, tagad ir kļuvis par realitāti. Mums ir iespējas izmantot plašu tehnoloģiju spektru, lai nodrošinātu kvalitatīvus interneta savienojumus. Tagad droši var teikt, ka mēs piedāvājam piekļuvi internetam jebkurā Latvijas vietā.
   Internets
Hosting
Web Risinājumi
Domainu reģistrēšana

   Telefonīja
IP Telefonija
Privātais Telefona Tikls
Virtuālais ofiss

   Apkalpošana
Interneta Pieslēgums
Tiklu Apkalpošana
Jautajumi
SMS-Serviss

 

Kontakti

Bezmaksas numurs:      80203404
Email:                         load@load.lv

Reklāma

Jūs varēsiet ievērojami taupīt, ja sāksiet izmantot VoIP- telefoniju.

Bezmaksas web-lapas dizains

 

Jautajumi

1. Kā notiek apkalpošana?

Apkalpošana notiek divos etapos:

-  Tiek īstenota iepriekšēja iestatīšana (skat. 2. punktu);

-   Apkalpošanas process, kas sastāv no plānotiem/ profilakses darbiem, kas detalizēti iraprakstīti 3.1. un 3.2. punktos un steidzamiem izsaukumiem, kas ir aprakstīti3.3. punkta. Apkalpošanas procesā var arī ietvert pastāvīgu uzraudzību partīkla darbību ar speciālista tiešo klātbūtni 2 stundas diena.

2. Kas ir vienreizēja iepriekšēja iestatīšana unkas tajā ir iekļauts?

- Datoru un tīklatekoša stāvokļa auditora pārbaude, ko īsteno mūsu speciālisti. Tīkla darbības shēmas izstrādāšana, lai varētu apmierināt visas pasūtītāja prasības;

-Izstrādāts shēmas ieviešana pasūtītāja tīklos;

- Pasūtītāja kompānijas darbinieku pieejas pie tīkla resursiem tiesību sadale atbilstoši pasūtītāja prasībām;

- Adrešu, maršrutizācijas un autenfikācijas pareizas sadalīšanas nodrošināšana pasūtītājalokālajā tīklā;

- Antivīrusu drošības sistēmas organizācija. Pastāvot pastāvīgam Internēta savienojumam - antivīrusu bāzes automātiskas atjaunināšanas procesa organizēšana;

- Ja pastāv pieslēgums internētam:

1.    Pasta servera uzstādīšana. Darbinieku nodrošināšana ar elektronisko pastu atbilstoši pieejas tiesībām. Uzstādījumu izmaiņu iespēja, jaunu pasta kastīšu izveidošanaun nevajadzīgo likvidēšana, ko serverī īsteno pasūtītājs un/vai mūsus peciālists;

2.    Pasta klienta iestatīšana (Standarta- 5.punkts, vai cits, kas ir saskaņots ar mums) uz pasūtītāja klienta mašīnām.

3.     Darbinieku elektroniska pasta saņemšanas un nosūtīšanas nodrošināšana no pasūtītāja pastakastītēm, kas ir izvietotas kompānijas pasta serverī.

4.     Darbinieku pieejas Internēta tīklam nodrošināšana atbilstoši tiesībām un noteikumiem, konoteica pasūtītājs.

5.     Web-servera funkcionēšanas nodrošināšana uz mūsu aprīkojuma vai uz pasūtītājaaprīkojuma.

6.     Aizsardzības sistēmas organizēšana, kas ir virzīta pret nesankcionēto iekļuvi no Internēta(Firewall).

- Informācijas šifrēšana (uzglabāšana un nodošana) ja pastāv pasūtītāja paaugstinātas prasības pret datu slepenību un konfidencialitāti.

- Windows un Unix operatīvo sistēmu uzstādīšana un pasūtītāja datoriem.

- Draiveru uzstādīšana papildus iekārtām.

- Pārējas programmatūras uzstādīšana.

- Automātiskas datu rezerves kopēšanas organizēšana.

- Pasūtītāja iekārtu sagatavošana darbam.

3. Kas ir iekļauts apkalpošanā?

a. Profilakses darbi ar programmatūru- tiek īstenoti vienu reizi divās nedēļās. Profilakses darbi ar programmatūru iekļauj sevī:

            - Rezerves kopēšanas sistēmu darba pārbaude;

            - Domēna kontrolieru drošības žurnālu un darba staciju pārbaude;

            - Iekārtu draiveru atjaunināšana;

            - Operatīvo sistēmu kritisko atjauninājumu uzstādīšana domēna kontrolieros un darba stacijās;

            - Antivīrusu bāzes atjaunināšana;

            - Automātisko atjauninājumu sistēmasdarba pārbaude programmatūras automātiskai atjaunināšanai;

            - Papildus vispārīgi pieņemtas programmatūras uzstādīšana uz pasūtītāja datoriem atbilstošiem jaunam prasībām.Vispārīgi nepieņemto programmas produktu uzstādīšana arī var būt īstenota, jatā tiks saskaņota.

b. Profilakses darbi ar iekārtām:

            - Komplektējošo un perifērijas iekārtumaiņas/ pieslēgšanas darbi;

            - Temperatūras režīma kontrole pasūtītāja iekārtās;

            - Datu pārraides fizisko kanālu kontrole pasūtītāja lokālā tīklā;

c. Steidzamie izsaukumi:

            - Iniciē pasūtītājs;

            - Gadījuma, ja rodas problēmas ar operatīvas sistēmu darbību pasūtītāja datora aprīkojumā, bojājumu, likvidēšanaun, vai operatīvas sistēma pāruzstādīšana;

            - Operatīvas sistēmas uzstādījumu korekcija pasūtītāja iekārtas;

            - Orgtehnikas remonts (printeri,kopētāji), kas ir pakļautas apkalpošanai;

            - Īpašos gadījumos ir iesējama iekārtumaiņa uz līdz 2 nedēļām ilgu termiņu uz bojāta aprīkojuma remonta laiku(monitors, darba stacija, serveris,  switch,hub).

d. Pastāvīgas kontroles gadījumā:

            - Ikdienas tehniska speciālista klātbūtne 2 stundas dienā pasūtītāja telpās ar mērķi īstenot nelielas konsultācijas ar personālu, apmācību un likvidēt nesaskaņas.

4. Garantijas.

- Darba kvalitāte tiek noteikta ar apkalpojoša personāla augsto sagatavošanas līmeni;

- Apkalpošanas grupā ir iekļauti:

            -Apkalpojošas grupas koordinators, kurs nosaka tehniskas problēmas tipu un pieņem lēmumu par konkrēta speciālista izvēli, kurs ir nepieciešams konkrēto uzdevumu risināšanai.

            -Dažādas kategorijas tehniskies peciālisti-  tehniķi vai inženieri;

            -Īpašos gadījumos-  tehniskais speciālists, kas īsteno pastāvīgo tīkla un datoru darbspējas kontroli.

5. Apkalpojamaprogrammatūra:

• Microsoft Windows (visas oficiālas versijas) ar visiem komponentiem
• Microsoft Office (visas oficiālas versijas)
• Antivīrusu programmas: AVP, Norton Antivirus un citi
• ACDSee
• Acrobat Reader
• AutoCAD, Corel, Illustrator, Photoshop
• Exchange 2000
• SQL (7.0, 2000), Pervasive Engine
• ISA (2000,2004), Norton Personal Firewall, Wingate
• Far Manager, Total Commander, Norton Commander, Windows Commander
• The Bat
• Ahead Nero
• Partition Magic, Symantec Ghost, System Works
• Citi programmatūras produkti.

 
Load.LV © 2006
Все права защищены. Все представленные материалы охраняются Латвийским и международным законодательством.